Klassiek ballet

In alle lessen wordt gewerkt aan een goede danstechnische basis door middel van oefeningen op de grond en aan de barre.

De lessen worden zorgvuldig opgebouwd en aangepast aan de fysieke vaardigheid en de belevingswereld van de leerling.

Ballet technieken worden stapsgewijs aangeleerd want het is van belang dat dit precies en op de goede manier gebeurt.

Leerlingen moeten tenslotte kunnen voortborduren op het geleerde. 

Na je 12e jaar begin je met het dansen op spitzen. 

Ballet bestaat uit veel passen en bewegingen en de techniek vraagt kracht en precisie, hiervoor is regelmatige training nodig.

Veel leerlingen zijn inmiddels door- gestroomd naar dans vakopleidingen in Nederland zoals: 

Over Marie Chantal

Balletles Arnhem.

Marie Chantal Bakx is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem ArtEZ als docent klassiek ballet met als specialisatie flamenco.  Inmiddels geeft ze al meer dan 20 jaar les en zijn er al behoorlijk wat leerlingen doorgestroomd naar één van de professionele dansvakopleidingen in Nederland zoals de Nationale Balletacademie, Artez en Codarts. Stuur gerust een berichtje als je vragen hebt.

Rooster Rozet 2019/2020

2 September: start lessen

Maandag

16.00-17.00 : Klassiek ballet basisschool groep 3/4/5
17.00-18.00 : Klassiek ballet basisschool groep 5/6/7
18.00-19.00: Klassiek ballet niveau 5 (minimaal 4/5 jaar balletervaring)
19.00-19.30 : spitzentraining (2 jaar ervaring)
19.30-20.30: Klassiek ballet niveau 6 (minimaal 5/6 jaar balletervaring )

Dinsdag

16.30-17.30: kleuterdans
17.30-18.30: klassiek ballet 12+
18.30-19.30 : Klassiek ballet niveau 3/4 ( minimaal 3/4 jaar balletervaring)
19.30-20.00: spitzentraining beginners ( prépointe tot de herfstvakantie)
20.00-21.15: Klassiek ballet niveau 7 ( minimaal 7/8 jaar balletervaring )
21.15-21.45: spitzentraining gevorderden

Donderdag 

16.30-18.00 Klassiek ballet+ spitzen Selectieklas 12+
18.00-19.00 Klassiek ballet niveau 1 ( geen balletervaring )
19.00-20.00 Klassiek ballet niveau 2 ( minimaal 1/2 jaar balletervaring)
20.00-21.00 klassiek ballet niveau 3/4 ( minimaal 3/4 jaar balletervaring)

Zaterdag

12.30-14.00: Klassiek ballet+ spitzen Selectieklas 12+
14.00-15.00: Klassiek ballet vanaf niveau 4-7

Vanaf 1 februari 2020 starten de zaterdaglessen een uur later.

De Vloer

Klassiek ballet Marie Chantal heeft een samenwerkingsverband met De Vloer, School voor Podiumkunsten.

Hier kunt u terecht voor andere dans disciplines zoals o.a. moderne dans, streetdance en tap.

Rozet

Dé plek in Arnhem voor activiteiten op het gebied van kennis, kunst & cultuur. 

Rozet.jpg

Rozet

Ballet

Quintus

Dé plek in Kampen voor activiteiten op het gebied van kennis, kunst & cultuur. 

Quintus

Quintus

Ballet

 

Arnhem

 

Kampen

Proefles

Het betreft:

Cursusgeld seizoen 2018/2019

Les: 30 minuten (spitzen)

 • Tot 21 jaar € 14,50 per maand

 • Vanaf 21 jaar (incl. BTW) € 17.50 per maand

Les: 60 minuten

 • Tot 21 jaar € 29,- per maand

 • Vanaf 21 jaar (incl. BTW) € 35,- per maand

Les: 75 minuten

 • Tot 21 jaar € 36,00 per maand

 • Vanaf 21 jaar (incl BTW) € 43,50 per maand

10 lessen

 • Tot 21 jaar €80

 • Vanaf 21 jaar (incl BTW) € 95,-

Betalingen en kortingen

 • 36 lessen, aan het einde van de maand wordt het cursusgeld gedurende 10 maanden automatisch afgeschreven.

 • Het cursusgeld wordt aan het einde van de maand via automatische incasso afgeschreven van uw rekening.

 • 10% gezinskorting bij deelname van meerdere gezinsleden.

 • 20% korting op de lessen in een tweede en/of derde cursus ook als je lessen volgt bij De Vloer

 • 20% studentenkorting op vertoon van geldige studentenkaart.

 • De korting voor de tweede les is niet van toepassing op de spitzencursus.

 • Je kunt gebruik maken van één kortingsregeling, niet van meerdere.

 • Leerlingen tussen 4 en 18 jaar waarvan de ouders een bescheiden inkomen hebben kunnen aanspraak maken op het jeugdcultuurfonds. Voor meer informatie: www.jeugdcultuurfonds.nl

Betalingsvoorwaarden

Na het volgen van een proefles wordt bepaald welk niveau past bij de leerling. Daarna kunt u zich inschrijven.
Er is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd , tenzij er een schriftelijke opzegging is ingediend.
Betaling kan uitsluitend via automatisch incasso en wordt altijd achteraf geïncasseerd. De eerste incasso vindt plaats omstreeks 29 september de 10e incasse omstreeks 29 juni. Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Als u twee weken voor het einde van een maand uw lidmaatschap opgezegd, wordt de incasso stopgezet. Opzegging voor de 1e van de maand via e-mailadres: klassiekballetmariechantal@gmail.com

Algemene Voorwaarden:

 • Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt gezocht naar vervanging of wordt de les ingehaald aan het einde van het seizoen. In geval dit niet mogelijk is, behoudt Klassiek ballet MarieChantal zich het recht voor om 2 lessen per cursusseizoen uit te laten vallen in geval van overmacht, zonder verrekening van de contributie. Indien meer lessen per seizoen uitvallen, geldt de restitutie regeling. Deze houdt in dat indien door overmacht onzerzijds een cursist meer dan 2 lessen per seizoen mist, aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van 1 maandtermijn. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoek te mailen.

 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.

 • Schade toegebracht aan het gebouw, in de kleedkamers en aan de dansstudio wordt op de cursist verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Klassiek Ballet MarieChantal

Inschrijven 

Betaling *
Naam *
Naam
Straatnaam + huisnummer
Geboortedatum *
Geboortedatum
Inschrijfdatum *
Inschrijfdatum
Datum van uw eerste les
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan klassiek ballet Marie Chantal om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens deelname aan de balletles (sen) en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van klassiek ballet Marie Chantal. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. *
Ik geef toestemming aan Klassiek Ballet Marie Chantal om beeldmateriaal (foto en video) van mij, mijn minderjarig kind te gebruiken voor promotionele doeleinden. Ik behoud mij het recht voor om deze specifieke toestemming te allen tijde in te trekken. *
Selecteer korting mits van toepassing