Wet Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeert Klassiek ballet Marie Chantal dat je gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. De gegevens worden alleen gebruikt voor de eigen administratie en voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Tevens wordt je e-mailadres gebruikt om je te informeren over activiteiten. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden.